ข้อควรคิดก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล หากเรามีความจำเป็นจะต้องกู้เงิน ต้องขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินไปใช้งานไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นประการใดก็ตาม การขอสินเชื่อนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างด้วยกัน ก่อนที่จะคิดสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น เราควรตรวจสอบความสามารถในการรับภาระหนี้ของเราก่อนเป็นอันดับแรกจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้น ลองมาดูกันเลย

ข้อควรคิดก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

การกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นการขอเงินก้อนมาเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายตามความเหมาะสมของผู้ขอสินเชื่อ โดยจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อนั้นจะสามารถขอได้ตั้งแต่ 2-5 เท่าของเงินเดือนของผู้ขอ

ข้อดีของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลก็คือผู้ขอสินเชื่อไม่จำเป็นจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถกำหนดระยะเวลาการกู้ได้แน่นอน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ มีการชำระเงินรายเดือนที่เท่าๆกันทุกเดือน ซึ่งการกู้รูปแบบนี้อาจจะสามารถกู้เป็นเงินสดหรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นจะต้องใช้โดยตรง เช่นการชำระซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรผ่อนสินค้าที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

ปัจจุบันการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไหนจะมีการโฆษณาที่โน้มน้าวผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้คนเข้ามากู้กันมากขึ้น

สำหรับคนที่กำลังคิดจะกู้สินเชื่อส่วนบุคคลก่อนที่เราจะตัดสินใจกู้ ควรจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนนะครับ

อัตราดอกเบี้ย
สถาบันกากรเงินหลายๆ แห่งต่างก็โฆษณาว่าบริการของตนเองนั้นดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยถูกที่สุด แต่ว่าพอหมดโปรโมชั่นแล้วกลับปรับดอกเบี้ยขึ้นขนาดที่ว่าแทบจะเรียกเลือดกันเลยทีเดียว ดังนั้นเราจะต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจ

ข้อมูลที่ควรต้องตรวจสอบเมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร
สิ่งที่เราควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อ ได้แก่ วงเงินสินเชื่อที่เราจะได้รับ (บางแห่งอาจจะให้วงเงินสูงสุดถึง 80-90% เลยทีเดียว) และอัตราดอกเบี้ยปีแรก ถึงปีที่ 4 รวมทั้งหมดเท่าไหร่ (สถาบันการเงินบางแห่งจะให้อัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วง 1-2 ปีแรก แต่จะเพิ่มขึ้นในปีที่ 3-4 ดังนั้นควรตรวจสอบโดยรวม 4 ปีก่อน เพื่อที่จะสามารถคำนวณจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดครับ)

สถาบันการเงินบางแห่งมีข้อเสนอลดอัตราดอกเบี้ยกรณีที่เรามีการใช้ผู้ค้ำประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนนี้ก็ต้องสอบถามรายละเอียดว่าต้องมีหลักประกันอะไรบ้างหากต้องการลดอัตราดอกเบี้ย และจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้เท่าไหร่

ความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนของเรา
ข้อนี้จะสืบเนื่องโดยตรงจากการตรวจสอบสภาวะด้านการเงินของตัวเอง โดยเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีความสามารถในการชำระค่างวดรายเดือนจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือน

อัตราส่วนหนี้รวมต่อรายได้ต่อเดือนของเราควรมีจำนวนไม่เกิน 40% เพื่อที่จะทำให้เรามีความสามารถในการชำระค่าผ่อนชำระรายเดือนได้โดยไม่ลำบาก แถมยังทำให้ทางธนาคารเห็นว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระโดยไม่ทำให้เกิดหนี้เสีย ทำให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น และในวงเงินที่มากขึ้นด้วย

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล จะต้องมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เราควรต้องคำนึงถึงอีกเช่นกัน โดยค่าธรรมเนียมการยื่นขอสินเชื่อส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 0.10-0.25% ของวงเงินที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนดคุณจะถูกหัก 2-3% จากวงเงินกู้ทั้งหมด

นอกจากนั้นแล้วอาจจะมีค่าธรรมเนียมการใช้เงินในวงเงิน ค่าธรรมเนียมจุกจิกอื่นๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึงอีกมากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียมกรณีชำระเงินล่าช้า เป็นต้น

เงื่อนไข และข้อกำหนดการขอสินเชื่อส่วนบุคคล
จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นส่วนที่มีคนเข้าใจผิดกันบ่อยนะครับ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นข้อมูลที่เราควรจะต้องอ่านให้ละเอียดและทำความเข้าใจให้รอบคอบ หากไม่เข้าใจจุดไหนควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับ ด้วยวิธีการโฆษณาของแต่ละสถาบัน อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้จะมีอัตราคงที่ แต่จริงๆแล้วในเงื่อนไขอาจจะระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่เพียงแค่ปีแรกเท่านั้น เป็นต้น