ป่าต้นน้ำป่าโบราณปลายเทือกเขาหิมาลัยใต้ภูเขา พบกับชมพูภูคา ดอกไม้หายากบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้รับรางวัลที่มี 7 ประเทศไทยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2008 ในภาคเหนือของประเทศไทยธรรมชาติที่น่าสนใจหมวดหมู่ s ขนาดพื้นที่ 1,095,00 ไร่ หรือ 1,704 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 8 อำเภอในจังหวัดน่าน

ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม สภาพแวดล้อมทั่วไป ป่าดอยภูคาอุทยานแห่งชาติประกอบด้วย 6 ชนิด ป่าดิบเขา, ป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนและทุ่งหญ้าที่สามารถพบพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ ภูคาภูเขาประกอบด้วยทิวเขาสูงซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย เป็นดอยที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,980 เมตร ดอยภูคายังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน แม่น้ำปัว และแม่น้ำว้า สันนิษฐานว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเคยเป็นทะเล แต่แล้วเปลือกโลกก็ปะทะกัน ระเหยกลายเป็นทะเล และสร้างแผ่นดินใหม่ ณ วันนี้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ใหญ่ชาวไทย 40 บาท เด็กไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท อุทยานแห่งชาติดอยภูคายังให้บริการที่พักและที่ตั้งแคมป์ โดยมีค่าธรรมเนียม 300-2500 บาท