หลักการทำงาน ของเครื่องมือจัดฟันแบบใส เครื่องมือจัดฟันแบบใส มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใสรูปร่างเหมือนฟัน เมื่อใส่ครอบลงบนฟันก็จะมองเห็นได้ยาก แต่ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะมองเห็น ไม่ใช่มองไม่เห็นเลย เครื่องมือจัดฟันแบบใส จะถูกผลิตขึ้นเป็นของแต่ละคนโดยเฉพาะ มีหลายชิ้นตลอดการรักษา ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส วันละไม่ต่ำกว่าวันละ 20-22 ชั่วโมง เปลี่ยนชิ้นใหม่ประมาณทุก 2 สัปดาห์

หลักการทำงาน ของเครื่องมือจัดฟันแบบใสทุกยี่ห้อก็คือ “ใช้การเปลี่ยนรูปร่างทีละน้อย” ในเครื่องมือแต่ละชิ้นที่ผู้ป่วยเปลี่ยน เพื่อสร้างแรง โดยแผ่นพลาสติกใสด้านที่สัมผัสกับฟันจะค่อยๆ ส่งแรง เพื่อเคลื่อนฟันไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ จนฟันเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการในที่สุด เครื่องมือจัดฟันแบบใส ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องมือแบบใส ยังมีข้อจำกัด

ปัจจุบัน เครื่องมือแบบใสยังมีข้อจำกัดในการรักษา เนื่องจากตัววัสดุที่ทำจากแผ่นพลาสติกใส และจากลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งยังเคลื่อนฟันบางรูปแบบได้ไม่ดี หรืออาจทำได้ แต่ก็ยุ่งยาก จนไม่สะดวกในทางปฏิบัติ และทำให้ค่าจัดฟันอาจแพงจนเกินไป ดังนั้นเครื่องมือจัดฟันแบบใส จึงยังไม่ได้เหมาะกับทุกคน และยังใช้แทนเครื่องมือแบบติดแน่นไม่ได้ทั้งหมด

ถ้าเครื่องมือแบบใสไม่เหมาะกับคุณ หรือคุณรู้สึกว่ามันแพงเกินไป เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ก้าวหน้าขึ้น เครื่องมือจัดฟันแบบใส อาจก้าวข้ามข้อจำกัดบางอย่างได้ การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดนี้ จึงน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าปัจจุบัน

ถ้าคุณไม่ได้กังวล เรื่องการถูกเห็นเหล็กจัดฟันในปาก หรือคุณไม่ได้เกลียดเหล็กจัดฟัน เครื่องมือแบบใส ก็อาจไม่ได้มีความจำเป็นกับคุณเลย มันก็เป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือก ของเครื่องมือจัดฟันเท่านั้น

ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส

เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแบบใสส่วนใหญ่ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดให้ บางคนจึงเข้าใจว่า การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ ทำที่ไหนแผนการรักษาก็คงเหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์คิดให้เหมือนกัน เครื่องมือก็ทำจากบริษัทเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องเลือกหมอ ยังไงก็คงเหมือนกันหมด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้คือ คุณแค่ได้ชิ้นงานที่มาจากบริษัทเดียวกัน แต่ผลการจัดฟันอาจไม่เหมือนกัน

สิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้

แม้คอมพิวเตอร์ จะสามารถสร้างแบบจำลองการเคลื่อนฟัน ตั้งแต่ต้นจนจบได้ แต่เมื่อเอาเครื่องมือมาใส่จริงๆ การตอบสนองต่อการรักษา ของร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้ ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ฟันของเรา จะต้องเคลื่อนตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมอไป

ซึ่งตรงนี้เอง ที่ความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการรักษา

ทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย วางแผนการรักษา ดูความสมเหตุสมผล ของสิ่งที่คอมพิวเตอร์คิดให้ และคอยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากฟันไม่เคลื่อนตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์ หรือมีปัญหาอย่างอื่น ดังนั้น ถ้าคุณอยากจัดฟันแบบใส การเลือกทันตแพทย์ผู้ให้บริการ จึงเป็นเรื่องสำคัญ