Tag : idolsmiledental

4 September, 2021

ข้อห้ามในการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่ จัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการรักษาที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการวางแผนการรักษา จนถึงการรักษา โดยนวัตกรรมนี้สามารถวางแผนการรักษาด้วยระบบ 3D และผู้เข้ารับการรักษาสามารถดูผลการรักษาล่วงหน้าได้ ข้อดีสำหรับการจัดฟันแบบใส คือสามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก

Read More

24 July, 2021

เคล็ดลับ ก่อน “จัดฟัน” การจัดฟัน ในปัจจุบันถือเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในกลุ่มวัยรุ่นจนไปถึงวัยทำงาน โดยมีสาเหตุมาจากรูปร่างฟันที่อาจจะมีฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง แล้วทำให้เกิดความไม่มั่นใจเวลายิ้ม

Read More

8 July, 2021

โครงสร้างใบหน้ากับการจัดฟัน หลายคนเกิดความสงสัยว่า การเข้ารับการจัดฟันมีประโยชน์อะไรบ้าง นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษามีฟันที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามยังช่วยในเรื่องของการปรับรูปหน้าให้เรียวสวยงาม ผู้หญิงหลายคนอยากจะมีใบหน้าที่เข้ารูปสวยงาม

Read More

22 June, 2021

จัดฟันแบบเร็ว จัดฟัน fastbraces มีฟันสวยอย่างรวดเร็ว แต่เจ็บน้อยกว่า ! การจัดฟันแบบรวดเร็ว เช่น จัดฟัน fastbraces ถือเป็นการนำนวัตกรรมทางเครื่องมือจัดฟันเข้ามาใช้ เพื่อให้การจัดฟันในรูปแบบนี้ เห็นผลได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้เข้ารับการรักษามีฟันเรียงสวยเป็นธรรมชาติ อย่างรวดเร็ว

Read More

31 May, 2021

หลักการทำงาน ของเครื่องมือจัดฟันแบบใส เครื่องมือจัดฟันแบบใส มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใสรูปร่างเหมือนฟัน เมื่อใส่ครอบลงบนฟันก็จะมองเห็นได้ยาก แต่ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะมองเห็น ไม่ใช่มองไม่เห็นเลย เครื่องมือจัดฟันแบบใส จะถูกผลิตขึ้นเป็นของแต่ละคนโดยเฉพาะ มีหลายชิ้นตลอดการรักษา ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส วันละไม่ต่ำกว่าวันละ 20-22 ชั่วโมง เปลี่ยนชิ้นใหม่ประมาณทุก 2 สัปดาห์

Read More

10 May, 2021

ต้องทำอย่างไร เมื่อจะเข้ารับการจัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งหากพูดถึงเรื่องของการจัดฟันแล้วการจัดฟันสามารถแก้ไขปัญหาฟันได้แทบทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นฟันห่าง ฟันซ้อน ฟันเก หรือรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นของฟันซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยการจัดฟันนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการจัดฟันนั่นก็คือ 11- 14 ปีเพราะในช่วงเวลานี้ร่างกายกำลังเจริญเติบโต รวมไปถึงการเคลื่อนของตัวฟันก็ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการจัดฟันมาก

Read More

15 January, 2021

จัดฟันแบบ Fastbraces ฟันสวยได้เพียง 1 ปี ! การ จัดฟัน Fastbraces ถือเป็นการจัดฟันแบบเร่วด่วน โดยใช้นวัตกรรมจากอเมริกา วึ่งถือว่า กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อดีของการจัดฟันแบบ Fastbraces ก็ตามชื่อเลย คือจัดฟันแบบเร่วด่วน โดยใช้เวลาแค่ 3 เดือน – 1 ปีเท่านั้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคลด้วย

Read More